Lead Engineer

Totale views144

Lighting the way ahead together. Wij zetten ons 24/7, 365 dagen per jaar in voor een veilige en betrouwbare levering van elektriciteit, nu en in de toekomst. Als toonaangevende Europese netbeheerder ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren wij het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland en spelen wij een sleutelrol in de energietransitie. Met 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen op land en in zee en bijna 5.000 medewerkers zorgen wij voor de dagelijkse stroomvoorziening van meer dan 42 miljoen eindgebruikers. In de komende jaren hebben we zo veel innovatieve projecten op stapel staan dat we altijd op zoek zijn naar gedreven vakmensen.

Unit:

Large Projects Netherlands (LPN) is verantwoordelijk voor dé grote onshore (nieuwbouw) projecten in Nederland. De projectportfolio van LPN zal de komende jaren verdrievoudigen en daarom zetten wij in op standaardisatie, innovatie en digitalisering in verbinding met anderen. Binnen LPN maken wij de ontwerpen voor alle 380 kV en 220 kV nieuwbouw projecten, in de deelgebieden Noord, Midden, West en Zuid Nederland. De functie lead engineer valt binnen de afdeling Engineering.

Jouw bijdrage

Jij bent een technische manager die ervaring heeft in het technisch leiden van grote projecten en sturing kan geven aan mensen en de inhoud kent.

Stel je voor: jij start in juniaan een nieuw project waar wij een nieuwbouw 380 kV station moeten bouwen die in 2029 in bedrijf moet, en jij bent verantwoordelijk voor het technische ontwerp (engineering en technische realisatie). Je begrijpt het al: een flinke klus en een zeer grote verantwoordelijkheid. Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij jou nodig!

Engineering is verantwoordelijk voor het technische ontwerp. Bovendien zijn wij verantwoordelijk voor de standaardisatie, innovatie en digitalisering van de techniek (onze assets) binnen LPN in lijn met de technische standaardisatie binnen de AM-keten. Wij werken in nauwe samenwerking met onze collega van het Project Management Office & Service, welke verantwoordelijk is voor de standaardisatie, innovatie en digitalisering van onze processen. Daarnaast zijn andere businessunits zoals Assetmanagement, Grid Field Operations en de andere Large Projects units belangrijke partners hierin.

Jouw belangrijkste werkzaamheden:

 • Het laten uitvoeren van het engineeringproces tbv stations conform de door de opdrachtgever gedefinieerde scope en binnen de gestelde randvoorwaarden;
 • (laten) Opstellen van technische specificaties en werkpakketen, het bewaken van technische compliance en het reviewen van berekeningen, tekeningen, rapportages en analyses van derden;
 • Coördineert het hele pakket aan engineeringswerkzaamheden binnen projecten;
 • Is desgevraagd (gedelegeerd) verantwoordelijk voor het urenbudget, voortgangsbewaking en het tijdig signaleren van afwijkingen in het technische werkpakket (inclusief GOKIT factoren: Geld,  Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd) en stuurt daarop.
 • Aansturen van het interne engineeringsteam;
 • Zo nodig samenstellen van engineeringteams en onderhouden van de benodigde resources aan engineering om de werkpakketen binnen de gestelde randvoorwaarden tijdig te kunnen leveren.
 • Je rapporteert aan meerdere Projectleiders;
 • Aansturen en controleren van externe engineeringspartijen;
 • Aanspreekpunt en gesprekspartner voor technische vraagstukken met betrekking tot de stations binnen het project;
 • Toezien op kwaliteit, performance, geldende (inter)nationale normeringen en richtlijnen op gebied van verbindingen;
 • Vertegenwoordigen van het engineeringsteam tijdens het aanbestedingsproces: het voorbereiden van aanbestedingsstukken met betrekking tot de techniek, het reviewen van aanbestedingsdocumenten van derden en het bijwonen van BAFO gespreken met derden;
 • De technische en financiële risico’s / kwaliteit beheersen;
 • (laten) Uitvoeren van FAT bij niet standaard componenten;
 • Signaleert en analyseert projectissues en scopewijzigingen, adviseert en/of beslist over technische alternatieven;
 • Zorgt voor de uitgave en borging van technische documentatie ten behoeve van aanbestedingen en projecten, reviewt technische documentatie van derden, inclusief beoordelingen van offertes en  bewaakt de compliance van het project;
 • Vertegenwoordigen van het engineeringsteam tijdens de uitvoering van de engineeringsopdracht en realisatie door derden;
 • Zorgt voor borging van lessons learned met betrekking tot het engineeringdeel;

Jouw profiel:

 • Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding Elektrotechniek/ Energietechniek;
 • Jij hebt minimaal vijf jaar ervaring als Lead Engineer in het technisch leiden van projecten van 380/150kV nieuwbouw stations;
 • Je bent in staat om goed in te kunnen opereren in/ervaring hebben met een complexe omgeving met interne en externe stakeholders met (soms) tegenstrijdige belangen;

Jij bent analytisch sterk en kan onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken alsmede de verbanden leggen tussen zaken binnen het project en de project overstijgende onderwerpen;

 • Jij bent communicaties sterk in woord en geschrift. Je bent in staat om op verschillende niveaus te communiceren, van werkvloer tot opdrachtgever/managementniveau;
 • Jij hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel; je overstijgt jouw eigen persoonlijke verantwoordelijkheid, je voelt en bent verantwoordelijk voor jouw team;
 • Jij bent dynamisch en enthousiast maar ook intrinsiek gemotiveerd om te werken aan de grootste nettechnische infrastructurele projecten onshore Nederland;
 • Jij hebt voldoende inhoudelijke kennis en dus weet jij waar de risico’s in het technische ontwerp zitten;
 • Je bent de Nederlandse taal machtig.

Goed om te weten:

Focus ligt op het technisch leiden van een zeer groot (!) project; 380/150kV nieuwbouw station. Lastigheid en complexiteit zit in de vele stakeholders, bestuurlijke gesprekken, en inpassen van de standaard ontwerpen in een kleine ruimte.

Overige:

 • VOG dient binnen te zijn voordat een kandidaat mag starten;
 • Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd;
 • Tarief is afhankelijk van de kennis en kunde van een kandidaat;
 • Je standplaats is Arnhem waarbij je minimaal 2 keer in de week op kantoor komt.
 • Let op: rol staat ook uit als vaste positie binnen TenneT. Mogelijkheden voor deze rol: detavast, waarbij een ZZP’er in aanmerking komt voor tijdelijke invulling.

Aanvullende informatie:

 • Leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (TenneT) cao. Deze inzet valt in schaal 9 van de TenneT cao;
 • Wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Engels/Nederlands.

For this job opening, we are looking for candidates. Interested?”

Contactperson

Gray Ganga
gray.ganga@x17group.com
+31 15 3030636

Other vacancies